Bão số 10 đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi sức gió và tầm ảnh hưởng gần như phủ trọn miền Trung Việt Nam

Theo Lê Trung Đức (Khám Phá)