Cơn bão số 10 khiến 8 trận đấu ở V-League 2017 và 2 Cúp quốc gia phải đổi lịch thi đấu.

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 1

Cơn bão số 10 khiến 10 trận đấu trong đó có 8 ở V-League và 2 ở Cúp quốc gia phải đổi lịch thi đấu. Danh sách các trận đấu bị đổi lịch vì bão số 10 gồm có:

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 2

1. Ngày 17/9 (thay vì ngày 15/9): SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An (Vòng 18)

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 3

2. Ngày 17/9 (thay vì ngày 15/9): FLC Thanh Hóa - Quảng Nam (vòng 18).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 4

3. Ngày 22/9 (thay vì ngày 24/9): Quảng Nam - Hải Phòng (vòng 19).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 5

4. Ngày 22/9 (thay vì ngày 24/9): Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (vòng 19).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 6

5. Ngày 22/9 (thay vì ngày 24/9): Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An (vòng 19).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 7

6. Ngày 1/10 (thay vì ngày 29/9): Quảng Nam - Becamex Bình Dương (vòng 20).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 8

7. Ngày 1/10 (thay vì ngày 30/9): Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn (vòng 20).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 9

8. Ngày 1/10 (thay vì 30/9): TP Hồ Chí Minh - SHB Đà Nẵng (vòng 20).

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 10

9. Ngày 27/9: SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương bán kết (lượt đi) Cúp Quốc gia

Bao so 10 khien 8 tran dau V-League, 2 o Cup quoc gia phai doi lich - Anh 11

10. Ngày 27/9:Sông Lam Nghệ An - Quảng Nambán kết (lượt đi) Cúp Quốc gia.