Nhiều hàng quán đổ sập, cây lớn bị quật ngã, những tuyến đường lớn ở thị xã Cửa Lò bị nhấn chìm trong biển nước sau khi cơn bão số 10 đổ bộ.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 1

Tính đến 16 giờ chiều nay, tại tỉnh Nghệ An đã có 1 người chết, 1 người bị thương nặng, 210 ngôi nhà, 4 trường học bị tốc mái.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 2

Khung cảnh tan hoang tại các ki ốt, hàng quán ven biển thị xã Cửa Hội sau khi cơn bão số 10 quần thảo nhiều giờ liền.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 3

Sóng biển dữ dội cao tới gần 10m, làm tốc mái hơn 200 ngôi nhà, đánh đổ 140 quán xá, ki ốt ven biển.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 4

Những ki ốt bị thổi bay, sập còn lại là một đống hỗn độn.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 5

Ngoài hơn 4.500 người dân được di dời từ sáng nay, hàng chục gia đình khác cũng phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 6

Nhiều cây lớn bị quật ngã.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 7

Hàng loạt cây phi lao cổ thụ bị sóng đánh trơ gốc gục ngã trên bờ biển.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 8

Một số khác bị quật gãy do gió quá lớn.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 9

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 10

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò bị nhấn chìm trong biển nước.

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 11

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 12

Bao so 10 quan thao nhieu gio, thi xa Cua Lo tan hoang - Anh 13

Một chiếc thuyền thúng bị đánh bay vào gần quảng trường Bình Minh.