Hiện tại ở Sầm Sơn có sóng lớn, mưa to. Đường ra khu bãi biển ngập. Nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 1

Cơn bão số 10 càn quét bãi biển Sầm Sơn vào trưa nay.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 2

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 3

Sóng "khủng" quần thảo tơi tả bãi biển Sầm Sơn. Clip: Hồng Vĩnh.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 4

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 5

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 6

Một người dân ghi lại hình ảnh tan hoang trong bão.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 7

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 8

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 9

Nhiều tuyến đường ngập sâu.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 10

Đường Hồ Xuân Hương ngập mênh mông nước biển

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 11

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 12

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 13

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 14

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 15

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 16

Bãi tắm C ở Sầm Sơn một đoạn bị sóng đánh vỡ kè chắn.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 17

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 18

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 19

Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong gió bão.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 20

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 21

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 22

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 23

Sóng dữ dội ở Sầm Sơn.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 24

Cơn bão số 10 tàn phá kinh hoàng.

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 25

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 26

Bao so 10 vao bo: Bai bien Sam Son tan hoang trong song du - Anh 27

Một thanh niên thành phố Sầm Sơn kinh hoàng trước sự công phá của bão.

Hồng Vĩnh