Nhận định về nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại lớn trong cơn bão số 6 vừa qua, hai Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân cho rằng bài học chủ quan vẫn chưa được khắc phục.