Giadinh.net - Theo dự báo của cơ quan khí tượng bão số 6 vẫn duy trì hướng đi trong mấy ngày qua, hướng ...