TTO - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa cho biết sẽ tổ chức chương trình "Vui xuân Mậu Tý" trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết (tức 10&11/02/2008).