(NLĐO)- Chiều nay, 7-11, bão số 6 tiếp tục suy yếu thêm một ít.