Theo số liệu điều tra của Viện Dược liệu, Việt Nam có tới 3.800 cây thuốc thuộc khoảng 270 họ thực vật, phân bổ khắp trên các vùng sinh thái ở Việt Nam. Phần lớn các cây thuốc mọc tự nhiên và khoảng 20% đã được gieo trồng...