Trong khi bão đang ào ạt đổ vào các tỉnh miền Trung, thì rất nhiều công trình ở các tỉnh này còn đang dang dở, khả năng chống đỡ trước cơn bão lớn rất yếu ớt.