Lấy lý do giải quyết nợ nần, 2 nghi can đã tổ chức bắt cóc, rồi yêu cầu người nhà giao tiền để chuộc người, khi đang “giao dịch” thì bị cảnh sát bắt giữ.