Trong một lần thả lưới bắt trộm cá ở hồ Tây, bị anh Hùng, bảo vệ của Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Hồ Tây, phát hiện thu "tang vật", Dũng và Sang tìm cách trả thù.