(ANTĐ) - Ngày 23-3, UBND quận Tây Hồ và Liên doanh Udic - Ciputra đã khởi công xây dựng, cải tạo môi trường hồ Vả, thuộc phường Quảng An.

Đây là dự án thứ 4 thuộc Đề án “Cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội” theo hình thức xã hội hóa. Dự án là đóng góp của hai doanh nghiệp Udic - Ciputra chào mừng Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, góp phần sớm đưa khu vực hồ Tây trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa của Hà Nội. Dự án gồm các hạng mục chính như kè xung quanh hồ với tổng chiều dài hơn 600m bằng bê tông, đá hộc; cải tạo và bổ sung hệ thống thoát nước; các hạng mục cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng tạo cảnh quan hoàn chỉnh quanh hồ... UBND quận Tây Hồ cho biết, quận còn 2 hồ bị ô nhiễm môi trường sẽ được cải tạo trong trong thời gian tới là hồ Tứ Liên và hồ Đầm Trị.