TT (TP.HCM) - Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu mới được lập tờ khai hải quan để xuất khẩu. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại qui chế đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo vừa được Hiệp hội Lương thực VN (VFA) ban hành ngày 26-3.