Riêng quí I, nguồn cung mới căn hộ chung cư tương đương hơn một nửa tổng cung của cả năm 2010. Các chủ đầu tư phải tìm nhiều cách, qua nhiều kênh để bán hàng.