Từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2008, Trương Ngọc Quân (người Hà Bắc, Trung Quốc) đã câu kết với các đối tượng khác, sản xuất tổng cộng hơn 600 tấn “bột đạm rởm”, thu lời hơn 500 nghìn nhân dân tệ (tương đương 75 nghìn USD).