(CATP) Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xuất hiện một đối tượng ăn mặc chỉn chu trong trang phục cán bộ tòa án, gặp ai cũng tự xưng là thẩm phán của tòa án tối cao, về Trà Vinh giúp dân nghèo.