Sau đợt bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007, ai cũng nghĩ rằng TTCK đã đạt đến quy mô đủ lớn và cần thiết phải có luật thuế để điều tiết thị trường này.