Giadinh.net - Thất xung quanh vắng vẻ, Trung đã gạ gẫm cháu T. vào nhà giở trò đâm ô thì bị phát hiện...