Gần đây, dư luận sục sôi về các “scandal” liên tiếp “Nhà máy Vedan “giết” sông Thị Vải”, “Gian lận nghiêm trọng trong kinh doanh xăng dầu”, “Sữa nhiễm độc “lọt lưới” vào Việt Nam”…