VietTimes -- Tôn Ngộ Không vốn thần thông quảng đại, chịu lửa tài tình, khi bị nung trong lò luyện đan mà không hề hấn gì. Nhưng những bí mật của Thạch Hầu Vương trở thành cực đơn giản dưới góc nhìn khoa học.

Bat mi cuc thu vi ve phep than thong cua Ton Ngo Khong - Anh 1