(InfoTV) – Đây là thời gian khó đoán biết được động thái của nhà đầu tư nước ngoài khi họ liên tục thay đổi xu thế. Hôm qua bán ròng, hôm nay khối ngoại mua ròng với khối lượng khá lớn.

Cải thiện giao dịch, khối ngoại xả mạnh EIB Giao dịch tăng mạnh Trên sàn Hồ Chí Minh, tổng khối lượng mua vào giảm nhẹ tăng mạnh, đạt 3.157.560 đơn vị, tương ứng 154.996.557.000 đồng, chiếm 6,64% giao dịch toàn thị trường về khối lượng và chiếm 7,7% về giá trị. Như vậy lượng giao dịch đã được cải thiện đáng kể. Trong khi đó tổng khối lượng bán ra giảm nhẹ, đạt 2.229.200 đơn vị, tương ứng 102.492.835.000 đồng, chiếm 4,68% toàn thị trường về khối lượng và chiếm 5,09% về giá trị. Lượng mua vào nhiều hơn bán ra 928.360 đơn vị, tương ứng 52.503.722.000 đồng. Trên sàn Hà Nội, lượng giao dịch giảm nhẹ. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 638.800 đơn vị, tương ứng 29.673.260.000 đồng. Trong đó, khối ngoại mua bán khá cân bằng. Trên cả 2 sàn, SSI đứng đầu danh sách các cổ phiếu được NĐTNN mua vào với khối lượng khá lớn, đạt 715.920 đơn vị, tương ứng 33.815.401.000 đồng. Trong khi đó có 469.820 đơn vị SSI, tương ứng 21.974.111.000 đồng bị NĐTNN bán ra. Các mã đứng sau SSI gồm có BVH (293.980 đơn vị), VCB (185.730 đơn vị), CTG (181.460 đơn vị), HAG (139.790 đơn vị), DPM (137.590 đơn vị), HSG (127.870 đơn vị), ANV (110.000 đơn vị), DIG (103.950 đơn vị), VIC (90.990 đơn vị), VCG (83.800 đơn vị). SSI cũng đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng khá lớn, đạt 469.820 đơn vị, tương ứng 21.974.111.000 đồng. Trong khi đó có 715.920 đơn vị SSI, tương ứng 33.815.401.000 đồng được NĐTNN mua vào. Đứng sau SSI là các mã DQC (247.500 đơn vị), PPC (221.580 đơn vị), FPT (103.940 đơn vị), PVD (95.390 đơn vị), VNM (79.860 đơn vị), PVF (74.980 đơn vị), HAG (72.010 đơn vị), DPM (71.780 đơn vị), BVH (67.200 đơn vị), TTF (63.350 đơn vị). Sôi động SSI Trong các phiên giao dịch gần đây, SSI trở thành cổ phiếu khá nóng trên sàn Hồ Chí Minh. Hôm nay, SSI là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt nhất với khối lượng tăng vọt. Không chỉ có vậy, SSI cũng vào tầm ngắm của NĐTNN. SSI đứng đầu cả 2 danh sách được NĐTNN mua vào nhiều nhất và bán ra nhiều nhất với khối lượng khá lớn. Tổng lượng mua vào SSI của NĐTNN đạt 715.920 đơn vị, tương ứng 33.815.401.000 đồng. Trong khi đó có 469.820 đơn vị SSI, tương ứng 21.974.111.000 đồng bị NĐTNN bán ra. Ở chiều ngược lại, tổng khối lượng bán ra SSI đạt đạt 469.820 đơn vị, tương ứng 21.974.111.000 đồng. Trong khi đó có 715.920 đơn vị SSI, tương ứng 33.815.401.000 đồng được NĐTNN mua vào. Có thể thấy SSI đang được cả khối ngoại và nhà đầu tư trong nước quan tâm. 29/3/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 1:1 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2009 của SSI. Bên cạnh việc chia thưởng cho cổ đông hiện hữu thì SSI cũng sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên chủ chốt với giá phát hành bằng 50% giá tham chiếu của ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Sau đợt chia thưởng này, SSI sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.755 tỷ lên hơn 3.541 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, SSI tăng 400 đồng/CP, tương ứng 0,87% và đóng cửa ở mức 46.300 đồng/CP. InfoTV Bảo Linh