Tuy khác biệt về giống loài nhưng những loài động vật này không ngại vượt qua tất cả để làm bạn với nhau, yêu thương nhau.

PV