Bảng xếp hạng mới nhất của tổ chức US News & World Report về danh sách những trường đại học tốt nhất nước Mỹ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 1

1. Đại học Princeton. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.9/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 97%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 2

2. Đại học Harvard. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.9/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 97%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 3

3. Đại học Chicago. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.6/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 94%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 4

4. Đại học Yale. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.8/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 98%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 5

5. Đại học Columbia. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.7/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 96%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 6

6. Viện Công nghệ Massachusetts. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.9/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 93%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 7

7. Đại học Stanford. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.9/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 94%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 8

8. Đại học Pennsylvania. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.5/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 95%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 9

9. Đại học Duke. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.4/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 95%.

Bat ngo truoc bang xep hang moi nhat cac truong dai hoc hang dau nuoc My - Anh 10

10. Viện Công nghệ California. Điểm đánh giá đồng đẳng 4.6/5 điểm. Tỉ lệ tốt nghiệp năm 2016: 94%.