Công ty CIVIV đã sử dụng một đường ống phi 100, chôn sâu dưới lòng đất 1,5m xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Nai.