Hanoinet - Ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Belaus (CEC), Lidia Yermoshina cho biết theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội nước này tại 100/110 khu vực bầu cử.