Tầm quan trọng của cuộc bầu cử này không chỉ giới hạn trong biên giới nước Pháp, mà còn ảnh hưởng tới cả tương lai của liên minh châu Âu.

Bầu cử Pháp, một trong những sự kiện chính trị quốc tế đáng chú ý nhất trong năm 2017 sẽ diễn ra vào Chủ nhật cuối tuần này. Giới phân tích lại đánh giá đây là một trong những cuộc bầu cử Tổng thống khó đoán định nhất. Vì sao lại như vậy?

Với nước Pháp, cuộc bầu cử Tổng thống năm nay không đơn thuần là câu chuyện 5 năm lặp lại 1 lần. Bởi lần này, trong bối cảnh kinh tế trì trệ, và an ninh bị đe dọa bởi nguy cơ khủng bố, nước Pháp đang kỳ vọng 1 gương mặt mới có thể vực dậy nền kinh tế và giải quyết những bất ổn. Thế nhưng, tầm quan trọng của cuộc bầu cử này không chỉ giới hạn trong biên giới nước Pháp, mà còn ảnh hưởng tới cả tương lai của liên minh châu Âu.

Khác với một vài quốc gia châu Âu khác, Tổng thống Pháp nắm nhiều quyền lực thật sự. Từ năm 1958, Hiến pháp nền Cộng hòa thứ 5 trao cho Tổng thống quyền lãnh đạo tối cao trong lĩnh vực hành pháp; bổ nhiệm Thủ tướng; đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách đối ngoại, và chỉ đạo các chính sách của Chính phủ.

Chính vì vậy quá trình ứng cử vào vị trị chủ nhân điện Elysee, phải trải qua nhiều giai đoạn kĩ lưỡng.

Theo VTV