Nếu có từ hai đứa con trở lên, đặc biệt là khi tuổi chúng suýt soát nhau, chắc hẳn bạn đã không ít lần khổ sở với những lời "tố tụng" như: "Mẹ thương em hơn con", "Bé Lan luôn có cái nó thích"...