Thực hiện tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng BĐBP về HIV/AIDS từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân trong địa bàn. Từ ngày 10/11 đến ngày 10/12, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2011.

Theo kế hoạch, cán bộ và chiến sỹ các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng của tỉnh sẽ được phổ biển rộng rãi chủ đề ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS năm 2011 với chủ đề chung là "Hướng tới mục tiêu ba không" và chủ đề của Việt Nam năm nay là "Hướng tới không còn người nhiễm HIV mới"; Thông tin về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trong tỉnh, trong nước.;Tuyên truyền sâu rộng kiến thức về phòng chống HIV/AIDS; nêu cao vai trò của người cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong việc tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS.

Hải Thượng

Email Print Góp ý