Chào các mẹ! Mình sinh chau Hà Linh năm 2007, cháu sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi cháu được 2 tuổi cháu vẫn không nói và hay nhảy, hò hét. Mình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi và được các bác sỹ chuẩn đoán là cháu bị mắc chứng tự kỷ. Mình đã đưa cháu đi học một số...

Chào các mẹ! Mình sinh chau Hà Linh năm 2007, cháu sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi cháu được 2 tuổi cháu vẫn không nói và hay nhảy, hò hét. Mình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi và được các bác sỹ chuẩn đoán là cháu bị mắc chứng tự kỷ. Mình đã đưa cháu đi học một số trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Hà Nội nhưng không thấy hiệu quả. Một lần mình được một phụ huynh giới thiệu về trung tâm Nắng Mai do cô giáo- thạc sỹ Bùi Thành làm giám đốc. Cháu nhà mình được cô Thành và các cô giáo tại trung tâm dạy và sau chưa đầy 1 năm cháu đã nói được và hiện nay cháu đã có thể học hòa nhập cùng các trẻ bình thường. Mình rất cảm ơn cô Thành và các cô giáo tại trung tâm Nắng Mai. Vậy mình xin chia sẻ với các vị phụ huynh có con bị mắc chứng bệnh giống con mình một địa chỉ tin cậy: cô giáo Bùi Thành - giám đốc trung tâm Nắng Mai. Số DD của cô Thành là: 0986981150 Chào các mẹ! Mình sinh chau Hà Linh năm 2007, cháu sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi cháu được 2 tuổi cháu vẫn không nói và hay nhảy, hò hét. Mình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi và được các bác sỹ chuẩn đoán là cháu bị mắc chứng tự kỷ. Mình đã đưa cháu đi học một số trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Hà Nội nhưng không thấy hiệu quả. Một lần mình được một phụ huynh giới thiệu về trung tâm Nắng Mai do cô giáo* thạc sỹ Bùi Thành làm giám đốc. Cháu nhà mình được cô Thành và các cô giáo tại trung tâm dạy và sau chưa đầy 1 năm cháu đã nói được và hiện nay cháu đã có thể học hòa nhập cùng các trẻ bình thường. Mình rất cảm ơn cô Thành và các cô giáo tại trung tâm Nắng Mai. Vậy mình xin chia sẻ với các vị phụ huynh có con bị mắc chứng bệnh giống con mình một địa chỉ tin cậy: cô giáo Bùi Thành * giám đốc trung tâm Nắng Mai. Số DD của cô Thành là: 0986981150 Chào các mẹ! Mình sinh chau Hà Linh năm 2007, cháu sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi cháu được 2 tuổi cháu vẫn không nói và hay nhảy, hò hét. Mình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi và được các bác sỹ chuẩn đoán là cháu bị mắc chứng tự kỷ. Mình đã đưa cháu đi học một số trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Hà Nội nhưng không thấy hiệu quả. Một lần mình được một phụ huynh giới thiệu về trung tâm Nắng Mai do cô giáo- thạc sỹ Bùi Thành làm giám đốc. Cháu nhà mình được cô Thành và các cô giáo tại trung tâm dạy và sau chưa đầy 1 năm cháu đã nói được và hiện nay cháu đã có thể học hòa nhập cùng các trẻ bình thường. Mình rất cảm ơn cô Thành và các cô giáo tại trung tâm Nắng Mai. Vậy mình xin chia sẻ với các vị phụ huynh có con bị mắc chứng bệnh giống con mình một địa chỉ tin cậy: cô giáo Bùi Thành - giám đốc trung tâm Nắng Mai. Số DD của cô Thành là: 0986981150