(HNMO) – Sáng 26/11, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 29 ngày làm việc.

Trong phiên làm việc cuối cùng, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật cơ yếu và 3 nghị quyết về: chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tổng kết lại những hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp này và đánh giá, kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 2 là một kỳ họp với tinh thần đổi mới, sôi động với những nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã có những cải tiến, đổi mới trong việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành các phiên họp, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu Quốc hội; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội đã cụ thể hơn, xác định rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thực hiện. Chất vấn đã tập trung vào các vấn đề ở tầm vĩ mô, trao đổi theo nhóm vấn đề, dành toàn bộ thời gian cho việc hỏi và trả lời trực tiếp…Những cải tiến, đổi mới này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri đồng tình ủng hộ.

Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011-2012, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.