Giadinh.net - GS.TS Trần Hồng Côn, giảng viên Khoa Hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) khẳng định, độc chất amoni không tự sinh ra trong bể chứa nước xây bằng xi măng dưới lòng đất nếu nguồn nước không nhiễm độc, bể kín và không bị ngấm. Nguy hiểm nhất của các bể nước ngầm chính là tổ gián và chuột.