[ATTACH=CONFIG]89616[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]89617[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]89618[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]89619[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]89620[/ATTACH] ...

File Đính Kèm 89616File Đính Kèm 89617File Đính Kèm 89618File Đính Kèm 89619File Đính Kèm 89620 Đây là những hình bé Soon chụp khi gần tròn 2 tuổi....Các bác nhìn xem bé có đáng yêu không? Ai nhìn cũng nói bé là người Nhật vì mũi tẹt mắt hí...Hihihii Attached Images Proud of You2011_Page 05.jpg (89.7 KB) Proud of You2011_Page 07.jpg (92.5 KB) Proud of You2011_Page 04.jpg (92.9 KB) Proud of You2011_Page 06.jpg (90.5 KB) Proud of You2011_Page 08.jpg (95.4 KB)