Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và xu hướng phát triển du lịch biển-đảo trong thập niên gần đây đã tạo nên những bước đột phá cho Nha Trang-Khánh Hòa. Tuy nhiên, những quyết định vội vã, thiếu quy hoạch để lại nhiều hậu quả khiến người dân trong vùng "bị giải tỏa" phải oằn lưng gánh chịu.