Như đã đưa tin, Ngân hàng Thế giới có thể sẽ tạm dừng các khoản cho vay do việc PMU 18 đang sa lầy trong việc thực hiện Dự án WB4. Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời, tháo gỡ ách tắc cho dự án WB4.