ông ty CP Điện tử Biên Hòa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 10/05/2010

Theo đó, cổ đông sẽ nhận được 7.000 đồng trên mỗi cổ phần nắm giữ, tương đương với tỷ lệ 7%. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 26/05/2010 đến 19/06/2010 tại CTCP Chứng khoán bản Việt - 136 Hàm Nghi, Q1, TP HCM. Cán bộ - CNV của Công ty CP Điện tử Biên Hòa nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, số 52-54 Nguyễn Huê, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM