Cháu và bạn trai đã quan hệ với nhau nhưng chỉ là ở bên ngoài thôi. Bạn trai cháu năm nay 20 tuổi.