TTO - Ông Hồ Vĩnh Sang - chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bến Tre, cho biết: chào mừng kỷ niệm ngày “Vì người nghèo” 17-10-2008, tỉnh đã khánh thành, tặng 100 căn nhà tình thương cho người nghèo và đối tượng chính sách có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bức xúc về nhu cầu nhà ở.