Thay vì sợ con cái yêu đương quá nhiều, không ít phụ huynh lại sốt ruột, đứng ngồi không yên vì con họ không chịu tìm hiểu, giao du với người khác giới.