TT - Vận động viên là những người thường có một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên trong số họ sẽ có một số người có bệnh lý tim tiềm ẩn mặc dù họ không có một biểu hiện nào cho thấy đang bị bệnh tim.