Đến hỏi các bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM, lãnh đạo đều nói một trong những nỗi lo hiện nay là giữ chân nhân viên ở lại làm việc. Khó khăn này sẽ gay gắt hơn khi tại thành phố nhiều bệnh viện tư đang ra đời, hứa hẹn nhiều chế độ hấp dẫn nhân sự hơn.