VIT- Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân Beralus thông báo, các chuyên gia nước này sẽ giúp các đồng nghiệp Venezuela xây dựng hệ thống phòng không trong vòng 6 năm.