Ngập ngừng, nhưng vị lãnh đạo tối cao ở sân San Siro cùng vị phó Galliani cũng tìm ra lý do và nói trắng sẽ để siêu sao người Brazil ra đi...