(Zing) - Cuối cùng, Beyonce cũng xác nhận điều ai cũng biết: cô đã đã kết hôn !