• Thổ Nhĩ Kỳ về nước, nhưng cả thế giới nhớ đến họ