Lợi dụng lúc chị Hà đang dừng xe ven đường để mặc áo mưa, Công và Vương đã giật túi xách trong đó có hơn 8 triệu đồng của chị Hà.