Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) cũng như Bộ GD&ĐT trong gần hai tuần đầu năm học 2008-2009 đã phải đau đầu về "sáng kiến" đính chính sách giáo khoa của mình khi vấn đề tưởng chừng như "rất nhỏ" bỗng chốc trở thành chủ đề được bàn thảo sôi nổi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.