Giadinh.net - Một nhà hàng gà rán KFC đã phạt một thiếu nữ Anh 150 bảng Anh (337 USD) vì đã ở lì trong ...