Không một đồng lương, mỗi ngày làm việc 10-12 tiếng, không có ngày nghỉ, bị hành hạ dã man, phải trốn công an vì thuộc diện cư trú bất hợp pháp… là tình cảnh của nhiều người Bắc Giang đi làm ở Nga.