Mải mê với trò chơi khi đang đi tàu, chàng trai bị tuột điện thoại khỏi tay.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi